top of page

OP PIK Technologie VI. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_120/0012637

Název projektu: Rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti začínající společnosti Uncle Baker s.r.o .

Předmětem projektu je nákup 4 nových špičkových technologií pro výrobu pekařských a cukrářských výrobků. Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity, produktivity a kapacity výroby začínajícího podnikatele.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ESC-11-082.jpg
ESC-11-081.jpg
bottom of page